Skara Industriverktyg

Vanliga frågor

Hur lång är sladden mellan fläkten och solcellen?
Sladden är som standard 5 meter, önskas en längre sladd kontakta Skara Industriverktyg AB.

Är fläkten svår att montera?
Nej, det enda som behövs är ett tillräckligt stort hål sedan är det bara att fästa fläkten med de skruvar som medföljer. Mer information finns i respektive bruksanvisning på produktsidan.

Hur lång är garantitiden?
För denna fläkt lämnar vi till köparen ett års garanti mot
material- eller tillverkningsfel. Under denna period åtgärdas eventuella fel enligt ovan genom reparation, utbyte av delar,
eller hela produkten, enligt vårt val, utan kostnad för köparen, förutsatt att varan insändes till adress enligt nedan eller till inköpsstället,
Garanti gäller ej vid nedan fall:
1. Skador som orsakats genom felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material eller tillverkningsfel.
2. Skador orsakade av ingrepp av annan än var egen serviceverkstad.
Vid åberopande av garanti skall alltid inköpshandling så som kvitto eller följesedel kunna uppvisas.

Behöver fläkten sitta i solen?
Endast på modell 310 där solcellen är monterad direkt på fläkthuset. Modell 110 samt 210 har en mobil solcell som kan placeras upp till 5 meter från fläkthuset.

Var kan jag köpa Sunventic?
Sunventic går att köpa direkt från Skara Industriverktyg AB. Samtliga modeller finns på Alig Ventilation AB http://www.alig.se 

Var kan jag köpa reservdelar?
Reservdelar går endast att köpa direkt från Skara Industriverktyg AB.

Vilka telefontider har ni?
Måndag till torsdag 7-16, fredag 7-12 helgfria vardagar. Utöver dessa tider går det alltid att skicka ett e-mail.